Viviane Gutlerner

EN | FR | NL
+32 (0)2 512 23 74 yogviv@yahoo.fr

Viviane Gutlerner
< Menu

De Iyengar Yogamethode

Het yogaonderricht volgens BKS Iyengar is gebaseerd op een grondige studie van de asanas (de yogahoudingen) en van pranayama (de yogi ademhaling).

Strikt en nauwkeurig, kenmerkt deze methode zich door: 

  • de aandacht voor het op één lijn brengen van verschillende delen van het lichaam in de ruimte en de verankering met de aarde
  • de opeenvolging van houdingen in reeksen, en
  • het gebruik van hulpmiddelen (touwen/riemen, blokken, dekens, stoelen, koorden...)

BKS Iyengar heeft een systeem ontwikkeld waarbij het mentale aspect in het fysieke aspect geïntegreerd wordt, wat een gevoel van evenwicht brengt, zowel inwendig als uitwendig. Hij noemt dat 'alignement' (aligneren, op één lijn brengen). Een waarlijke alignement houdt in dat de « denkende geest » elke cel van ons lichaam bereikt. Door het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen kunnen de leerlingen met verschillende capaciteiten – zonder zich te forceren of zich te verwonden – geleidelijk aan vertrouwen en soepelheid winnen.

Dankzij het gebruik van diverse hulpmiddelen is de eigenheid van deze methode dat ze iedereen, jong of oud, beginner of gevorderde, toelaat om de houdingen stap per stap aan te leren, om een correcte lichaamshouding en alignement te ontwikkelen, met respect voor rechtlijnigheid en symetrie. Door de striktheid en de nauwkeurigheid worden het lichaam, de geest en het bewustzijn tegelijkertijd gemobiliseerd.

In een artikel in het blad « Les Chemins du yoga » (De yogapaden) uitgegeven in juni 1994, heeft Viviane Gutlerner het over Sri BKS Iyengar die ze talrijke keren ontmoet heeft. Ze haalt onder andere de verankering van het bewustzijn in de fysieke activiteit aan, de toegang tot spiritualiteit via het lichaam, de zuivering van de denkende geest en de intelligentie van het lichaam. Link naar de franse versie van: " Moge het licht van de yoga een licht in u zijn".

De Iyengaryoga wordt over de hele wereld onderwezen volgens dezelfde principes van opleiding, evaluatie en certificering van de lesgevers.
“Yoga is een licht dat, eens aangestoken, nooit meer verzwakt.
Hoe meer u yoga beoefent, hoe sterker dit vuur zal zijn». B.K.S. Iyengar

Wie was Iyengar?

Geboren in december 1918 te Bellur (Zuid-India) overleden in augustus 2014 in Pune, wijdde B.K.S. Iyengar zich voor meer dan 70 jaar aan de beoefening en het onderricht van yoga. Zijn werken werden in meerdere talen vertaald (Licht op yoga, vescheen onlangs in de collectie « J’ai lu » onder de titel 'Yogabijbel, Licht op pranayama'...) en zijn ondertussen klassiekers geworden.
Als wereldwijd gerespecteerd Yogameester reist hij doorheen de vijf continenten waar zijn onderricht wijd verspreid is. Hij leeft in Puna in India waar hij in 1975 een school opgericht heeft, het Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI).
Traditioneel en modern terzelfdertijd toont zijn methode aan dat yoga door mannen en vrouwen van alle leeftijden en alle culturen beoefend kan worden en dat deze eeuwenoude kunst een efficiënt antwoord biedt op de problemen van onze tijd.

www.bksIyengar.com