Viviane Gutlerner

EN | FR | NL
+32 (0)2 512 23 74 yogviv@yahoo.fr

Viviane Gutlerner
< Menu

ABOUT THE PROPS

BKS Iyengar is begonnen met het gebruik van talrijke vernieuwende accessoires die in het Engels « props » genoemd worden. Het gaat over muren, riemen, dekens, stoelen, rolkussens, touwen, verschillende stukken gemaakt uit hout zoals blokken, banken, kwartrondes, afgeronde ondersteuningsstukken voor achterwaartse buiging, 'paard', enz.

Een artikel dat verscheen in het tijdschrift Yoga Rahasya (vol 12, nr 5, 2005), legt het nut uit van deze hulpmiddelen. We hernemen hier enkele stukken uit dit artikel:

Yoga,  een neurologische wetenschap

«  Van zodra ik begon les te geven heb ik me afgevraagd hoe ik ervoor kon zorgen dat mensen zouden aangetrokken worden tot yoga. Ik wou met hen de ervaring delen dat uittrekken en ontspannen samen gaan. Daarom heb ik de hulpmiddelen ontworpen en deze hebben overigens ruimschoots bijgedragen tot de populariteit van yoga. »

« Ontspannen, zeker wanneer men alleen op zichzelf aangewezen is, is niet gemakkelijk. Dankzij de hulpstukken wordt het loslaten mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer Viparita Dandasana uitgevoerd wordt op een stoel dan kunnen de hersenen rusten. Zo ook bij Uttitha Trikonasana waarbij gesteund wordt op het paard : het laat toe om de vermoeidheid minder te voelen. Sirsasana (hoofdstand) uitgevoerd hangend aan een koord is biologisch ontspannend, terwijl de uitvoering ervan op de grond een eerder psychologische inspanning vraagt. Welnu, biologische ontspanning versterkt het zenuwstelsel. Viparita Dandasana uitgevoerd op een stoel biedt een zeker comfort. De stoel werkt als een balanceerstok en leidt tot neurologische controle. »

« Het zenuwstelsel is een kruispunt van het psychologisch en organisch systeem.
Het is dus belangrijk om te werken met het zenuwstelsel. Yoga is een volwaardige neurologische wetenschap. De zenuwen zijn een platform van levenskracht. Elke houding heeft een impact op de spieren en de beenderen. Alles begint met de vloeistoffen in de gewrichten. Wanneer deze vloeistoffen bewegen, begint het bloed te circuleren. Zonder het smeren van de gewrichten, ontstaat er arthritis en is er geen goede bloedcirculatie. Wanneer het bloed circuleert, kunnen de spieren zich ontwikkelen en het lichaam inwendig en uitwendig versterken. Inwendig gaat het over het merg. Het is uiterst belangrijk dat de spieren op de beenderen inwerken zodat de beenderen nieuwe bloedvoorraden aanmaken. Dat is het hele mysterie van yoga. Dat is waarom we de houdingen moeten bestuderen en inoefenen vanuit hun talrijke diepere gronden. »